mở thẻ APEC

Dịch vụ làm Thẻ APEC

Dịch vụ làm Thẻ APEC: Chi tiết liên hệ Hotline: 090 246 3245 Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thẻ APEC để thay thế VISA (Miễn thị thực) nhập cảnh đến 19 nước APEC, ưu tiên xem xét khi xin visa đi Mỹ và Canada, thời hạn sử dụng đến…

Thủ tục và thời gian cấp thẻ APEC

Thủ tục và thời gian cấp thẻ APEC Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu) Bản sao một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp…

Điều kiện được cấp thẻ APEC

Điều kiện được cấp thẻ APEC tiến hành như sau: Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng (thời hạn sử dụng còn trên 12 tháng). Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu…

Đối tượng nào được phép cấp thẻ APEC?.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ APEC: Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trực thuộc Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91); Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc,…

Giới thiệu thẻ APEC

THẺ APEC LÀ GÌ?. Thẻ APEC là thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card) được cấp để tạo điều kiện cho doanh nhân Việt Nam đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội…