Bảo hiểm ô tô

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12  tháng 9  năm 2012 của Bộ Tài chính)   Số tt Loại xe Phí bảo hiểm năm (đồng) Phí bảo hiểm năm (đồng)   I Mô tô…

Bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô Phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp, chương trình “Bảo hiểm ô tô” của Bảo Việt sẽ đồng hành và chăm sóc, bảo vệ chiếc xe của bạn đúng cách. Với nhiều…